Wprowadzenie video do szkolenia online:

Moduł 1 - Wprowadzenie do kluczowych technologii wspomagających

Moduł 2 - Nanotechnologia

Moduł 3 - Biotechnologia

Moduł 4 - Materiały zaawansowane

Moduł 5 - Innowacje w zakresie kluczowych technologii wspomagających